דחית מועד אחרון להגשת הצעות למכרז 2.2021 ביוב מרכז עיר טייבה,...

דחית מועד אחרון להגשת הצעות למכרז 2.2021 ביוב מרכז עיר טייבה, 3.2021 ביוב מוקדים שונים טייבה* עד ליום ד' 07.04.2021 בשעה...

نصائح للحفاظ على الماء