תאגיד מי עירון – מכרז מס' 03/20

תאגיד מי עירון – מכרז מס' 03/20 השלמת קווי ביוב מעלה עירון שכונת זלפה אל מרתפעה إتحاد مياه وادي عارة - مناقصة...

نصائح للحفاظ على الماء